Home / Giới thiệu về trường

Giới thiệu về trường

Trường tiểu học Tây Hồ trường thuộc địa bàn Phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng nằm trên đường Hoàng Văn Thụ Thành phố Đà Nẵng.

Hãy đến vói trường Tiểu học Tây Hồ của chúng tôi, để chia sẻ, để giao lưu với tập thể thầy cô giáo và học trò luôn thân thiện và sẵn sàng học hỏi!